Polityka prywatności
Śledź nas: Facebook Linkedin Instagram

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.BARPIMO.COM

Zgodnie z ustawą organiczną 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych, informujemy, że podane przez użytkownika informacje staną się częścią bazy danych należącej do BARPIMO.

Biorąc pod uwagę osobisty charakter danych, BARPIMO zobowiązuje się do zachowania ich w ścisłej tajemnicy. W tym celu firma opracowała i wdrożyła dokument bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą organiczną 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych (w dalszej części nazywanej LOPD) oraz dekretem królewskim 1720/2007 z dnia 21 grudnia zatwierdzający, rozporządzenie wykonawcze ustawy organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia w sprawie ochrony danych o charakterze osobistym.

W celu prawidłowego świadczenia usług oferowanych przez BARPIMO użytkownik powinien odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w formularzach na naszej stronie internetowej. Użytkownik oświadcza też, że jest osobą pełnoletnią.

Podane dane osobowe będą traktowane jako ściśle poufne, a użytkownik może korzystać ze swoich praw do dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu, zwracając się do firmy na piśmie na adres wskazany powyżej.

W przypadku podania danych osobowych osób trzecich użytkownik oświadcza, że posiada ich wyraźną zgodę oraz że poinformował osoby trzecie o treści podanych danych, ich źródle oraz o istnieniu i przeznaczeniu pliku, do którego zostaną włączone, a także o przysługujących im prawach do dostępu, sprostowania, odwołania danych a także o danych identyfikacyjnych BARPIMO.

Zautomatyzowane przetwarzanie wymaganych danych osobowych, prócz ich utrzymania, zarządzania i administracji, które mogą być przedmiotem stosownej umowy, ma również na celu wysyłanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług BARPIMO oferowanych obecnie oraz w przyszłości; informacje te obejmują komunikację o charakterze handlowym, reklamy i promocje wysyłane pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub każdą inną drogą.

Jeśli użytkownik wprowadzi dane w formularzu w dziale Praca, informujemy, że jego dane staną się częścią pliku będącego własnością BARPIMO, którego zadaniem jest zbieranie i zautomatyzowane przetwarzanie tych danych w celu oceny jego kandydatury w przypadku przyszłego naboru. Po upływie dwunastu miesięcy od daty otrzymania życiorysu, z wyjątkiem gdy zostanie wyrażone wcześniej wyraźne żądanie usunięcia lub unieważnienia danych przez użytkownika, dane w nim zawarte zostaną automatycznie usunięte.

Akceptując niniejszą politykę, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych innym podmiotom (instytucjom bankowym, firmom ubezpieczeniowym, firmom transportowym itp.) wyłącznie w celu świadczenia żądanej usługi.

Po upływie trzydziestu dni od zaakceptowania niniejszych warunków w przypadku nieotrzymania deklaracji ze strony użytkownika o nieakceptacji wykorzystania jego danych do wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, zakłada się, że wyraża on zgodę na ich przetwarzanie, bez uszczerbku dla jego prawa do ich anulowania w dowolnym czasie. By skorzystać z tego prawa, użytkownik powinien zwrócić się pisemnie do firmy na adres wskazany na stronie internetowej.

Mapa strony internetowej
Kontakt

BIURA GŁÓWNE

C/ San Fernando, 116
26300 Nájera, La Rioja (Hiszpania)

T.: (+34) 941 410 000
F.: (+34) 941 410 111

informa@barpimo.com
 

SIECI SPOŁECZNE

Facebook Linkedin Instagram

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAJBLIŻSZĄ PLACÓWKĄ

T.: (+34) 902 277 466
delegacje-barpimo-hiszpaniaDelegacje Barpimo Hiszpania

SPRAWDŹ LOKALIZACJĘ NASZYCH DYSTRYBUTORÓW

BARPIMO W HISZPANII

BARPIMO NA ŚWIECIE

  • BARPIMO S.A.
    C/ SAN FERNANDO, 116
    CP: 26300 NÁJERA (LA RIOJA)

    T.: (+34) 941 410 000

    VENTAS@BARPIMO.COM

  • ROSJA

KONTAKT Z BIUREM OBSŁUGI KLIENTA

Barpimo S.A. zawsze koncentruje swoje wysiłki w celu osiągnięcia najwyższej jakości w zakresie produktów i obsługi klienta, stosując się do odpowiedzialności, jaka spoczywa na niej jako liderze.

GŁÓWNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA
T.: (+34) 902 277 466
sac@barpimo.com

WYŚLIJ NAM TWOJE
KOMENTARZE

UZNANE CERTYFIKATY GWARANCYJNE
UZNANE CERTYFIKATY GWARANCYJNE
Projekty w ramach inwestycji przemysłowych 2014 - 2015 były finansowane z funduszu MINETUR
Projekty w ramach inwestycji przemysłowych 2014 - 2015 były finansowane z funduszu MINETUR
Następujące projekty zostały współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, w celu rozwoju badań naukowych, wspierania rozwoju technologicznego i pobudzenia innowacji.
"EMULSJE Z ŻYWICY EPOKSYDOWEJ DO WYSOCE SKUTECZNYCH POWŁOK WODNYCH"
"ROZWÓJ NOWEJ GAMY WYSOCE EFEKTYWNYCH FARB KATALITYCZNYCH"
CDTI
“DESARROLLO DE FORMULACIONES PARA BARNICES Y PINTURAS EXENTAS DE NANOPARTICULAS PELIGROSAS PARA LA SALUD”
OT1. PROMOVER EL DESARROLLO TECNOLÓGICO; INNOVACIÓN Y UNA INVESTIGACIÓN DE CALIDAD
“SUSTITUCIÓN DE GRUPOS TÉRMICOS DE CALEFACCIÓN”
P2. PROYECTOS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
CDTI
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
Barpimo :: Lakiery i farby
Calcco