Zintegrowany system zarządzania

Komunikacja z zainteresowanymi stronami w zakresie efektywności środowiskowej

BARPIMO, S.A. posiada CERTYFIKOWANY System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą UNE-EN ISO 14001:2015, w którym uwzględniany jest cykl życia świadczonych przez nas usług. Oznacza to, że:

Wejścia i wyjścia są brane pod uwagę we wszystkich procesach środowiskowych.

Okresowo oceniane są aspekty środowiskowe i wpływy, które występują w naszej działalności.

Istnieje system aktualizacji środowiskowych wymogów prawnych i zapewnienia zgodności.

Dzięki ustanowionej kontroli operacyjnej środowiska zapewniona jest zgodność z prawem, a wpływ i aspekty środowiskowe są utrzymywane w dopuszczalnym rzędzie wielkości.

Jeśli dojdzie do jakiegokolwiek wypadku środowiskowego, zostaną wprowadzone protokoły awaryjne ustanowione przez firmę.

Audyty są planowane i przeprowadzane w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami systemowymi.

BARPIMO, S.A. dysponuje zainteresowanymi stronami, które o nie wnioskują, informacjami na temat efektywności środowiskowej.

Aby o to poprosić, należy wysłać wiadomość e-mail do ssierra@barpimo.com wskazując dane środowiskowe, o które się ubiegają, oraz powód, dla którego są one wymagane. W jak najkrótszym czasie BARPIMO, S.A. odpowie na zapytania.

Zgoda na pliki cookie