Śledź nas: Facebook Linkedin Instagram

Wiadomości

BARPIMO, FARBY DBAJĄCE O ŚWIEŻE POWIETRZE

Firma Barpimo rozpoczęła realizację ambitnego projektu technologicznego, mającego na celu opracowanie lakierów i farb z wykorzystaniem nanotechnologii, które dzięki absorpcji energii świetlnej umożliwiają redukcję zanieczyszczeń środowiska, eliminację nieprzyjemnych zapachów oraz zapewniają dobrą kondycję powierzchni, na które są nanoszone. 

Projekt jest współfinansowany przez fundusze FEDER i rozwijany we współpracy i przy wsparciu firmy Avanzare Innovación Tecnológica, która prowadzi certyfikowane laboratorium Ensatec, specjalizujące się w usługach certyfikacyjnych i kalibracyjnych oraz posiada certyfikat ILAC-ENAC.

 Dane liczbowe dotyczące zanieczyszczeń środowiska

Europejska Agencja Środowiska (EEA) ostrzega, że około 90% ludności miejskiej w UE jest narażone na stężenia zanieczyszczeń, które Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uważa za szkodliwe dla zdrowia. EEA twierdzi, że zanieczyszczenie środowiska powoduje przedwczesną śmierć 400 000 osób rocznie na kontynencie europejskim.

Nowoczesne farby firmy Barpimo zawierają cząsteczki fotokatalityczne, które są w stanie wyeliminować substancje szkodliwe dla człowieka.

Firma Barpimo promuje projekt rozwoju farb, które zmniejszają zanieczyszczenie środowiska.

Imagen

Czym jest farba fotokatalityczna i jak działa?

Jest to powłoka powierzchniowa, która oczyszcza powietrze za pomocą procesu chemicznego aktywowanego przez światło słoneczne i która działa podobnie jak fotosynteza, dzięki której rośliny mogą przekształcać dwutlenek węgla w tlen, kiedy mają kontakt ze światłem. Proces ten nazywany jest fotokatalizą. Jest to reakcja utleniania, która zachodzi przy jednoczesnym występowaniu trzech czynników: dwutlenku tytanu (który działa jako katalizator), tlenu i światła, zarówno ultrafioletowego jak i widzialnego.

Szkodliwe cząsteczki obecne w środowisku osiadają na powierzchni chodników lub budynków. Jeśli chodniki lub fasady tych budynków są pokryte farbą fotokatalityczną, światło słoneczne aktywuje dwutlenek tytanu zawarty w tym rodzaju farby, który przekształca szkodliwe cząstki (tlenki azotu) w nieszkodliwe (tlen).

Fotosynteza powierzchni miejskich, jak niektórzy zwykli nazywać ten proces, oprócz redukcji zanieczyszczeń, pomaga budynkom uniknąć zabrudzenia lub zmiany barwy na ciemniejszą pod wpływem zanieczyszczeń. W związku z tym, poza ograniczeniem zanieczyszczenia środowiska, obniża również koszty utrzymania budynku.

Powłoki fotokatalityczne mogą być nakładane na asfalt, jezdnie, chodniki, ceramikę, elewacje, dachy budynków, meble miejskie itp. Nadają się również do obiektów metalowych i drewnianych, takich jak rowery, kontenery, kosze na śmieci, światła, mosty, ławki, itp.

Ze względu na swoje właściwości samooczyszczające i dekontaminacyjne farby fotokatalityczne stanowią doskonały wybór dla firm inżynieryjnych, urzędów miejskich i administracji publicznej.

Firma Barpimo prowadzi badania w celu opracowania gamy wodnych farb fotokatalitycznych o takich samych właściwościach kryjących, kolorze, estetyce i łatwości aplikacji jak tradycyjna farba dekoracyjna, ale nadających powierzchni, na którą są nanoszone, wyjątkowych właściwości, m.in. usuwania zanieczyszczeń, dezodorujących i samooczyszczających, które posiadałyby również oznaczenie CE. 

Jednocześnie na rynek wprowadzony zostałby także przezroczysty lakier fotokatalityczny, również na bazie wodnej, który szczególnie dobrze nadaje się do stosowania podczas prac budowlanych (budynki, ulice, itp.), do ochrony dziedzictwa kulturowego (zabytki, budynki historyczne itp.) oraz ogólnie do wszystkich zastosowań, gdzie celem nie jest przemalowywanie lub zmiana estetyki odnawianej powierzchni lecz przedłużenie jej dobrego stanu i ochrona jej otoczenia.

Obecnie na rynku dostępne są podobne produkty, które oferują jednak niską wydajność (około 20%). Dlatego też firma Barpimo chce pójść o krok dalej i oczekuje, że cała jej gama farb fotokatalitycznych przekroczy próg 50% wydajności. Badania laboratoryjne potwierdzają, że możliwe jest nawet osiągnięcie 80% wydajności.

Scenariusz miejski

W celu przeprowadzenia odpowiednich testów i pomiarów firma Barpimo wybuduje instalację urbanistyczną w swoich zakładach w mieście Nájera, aby przeprowadzić rzeczywistą i wymierną symulację efektywności opracowanych farb. Instalacja ta będzie otwarta dla zainteresowanych klientów i organizacji. Wewnątrz zakładu zbudowana zostanie scena chroniona szkłem o maksymalnej przepuszczalności światła słonecznego, gdzie zostaną stworzone dwie instalacje urbanistyczne, oddzielone od siebie warstwą szkła. Jedna z nich zostanie pokryta farbami fotokatalitycznymi, a druga farbami tradycyjnymi. Do wnętrza szklanej kopuły chroniącej każdą z instalacji wprowadzona zostanie pewna ilość gazów spalinowych, a w przypadku instalacji pokrytej farbami fotokatalitycznymi zostanie także umieszczony zainstalowany licznik czasu rzeczywistego do monitorowania degradacji tych gazów.

Wszystkie oczy są zwrócone na Hiszpanię

Mimo że fotokataliza jest od lat stosowana w krajach takich jak Japonia czy Włochy, jej powszechne wdrażanie w naszym kraju jest opóźnione, ponieważ kryzys pozostawił gminy bez niezbędnych środków finansowych potrzebnych do wprowadzania zmian.

W ostatnich latach Hiszpania poczyniła postępy w tej dziedzinie, ale bardziej skoncentrowała się na badaniach niż na praktycznym zastosowaniu tej techniki, rozwijając projekty badawcze, takie jak na przykład projekt firmy Barpimo.

Biorąc pod uwagę liczbę godzin nasłonecznienia w naszym kraju, jest to idealna formuła do skutecznej walki z zanieczyszczeniami środowiska generowanymi w dużych miastach.

Grupa BARPIMO, rodzinne przedsiębiorstwo z ponad 50-letnią historią w sektorze chemicznym, od początku swojego istnienia nieustannie inwestuje w projekty badawczo-rozwojowe. Ten konkretny projekt odzwierciedla wysiłki firmy Barpimo mające na celu opracowanie i wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów, które oferują szeroki zakres funkcjonalności, zapewniają wyższą jakość, są przyjazne dla środowiska i bezpieczne dla zdrowia.

Mapa strony internetowej
Kontakt

BIURA GŁÓWNE

C/ San Fernando, 116
26300 Nájera, La Rioja (Hiszpania)

T.: (+34) 941 410 000
F.: (+34) 941 410 111

informa@barpimo.com
 

SIECI SPOŁECZNE

Facebook Linkedin Instagram

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAJBLIŻSZĄ PLACÓWKĄ

T.: (+34) 941 410 000
delegacje-barpimo-hiszpaniaDelegacje Barpimo Hiszpania

SPRAWDŹ LOKALIZACJĘ NASZYCH DYSTRYBUTORÓW

BARPIMO W HISZPANII

BARPIMO NA ŚWIECIE

  • BARPIMO S.A.
    C/ SAN FERNANDO, 116
    CP: 26300 NÁJERA (LA RIOJA)

    T.: (+34) 941 410 000

    VENTAS@BARPIMO.COM

  • ROSJA

KONTAKT Z BIUREM OBSŁUGI KLIENTA

Barpimo S.A. zawsze koncentruje swoje wysiłki w celu osiągnięcia najwyższej jakości w zakresie produktów i obsługi klienta, stosując się do odpowiedzialności, jaka spoczywa na niej jako liderze.

GŁÓWNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA
T.: (+34) 941 410 000
sac@barpimo.com

WYŚLIJ NAM TWOJE
KOMENTARZE

UZNANE CERTYFIKATY GWARANCYJNE
UZNANE CERTYFIKATY GWARANCYJNE
Projekty w ramach inwestycji przemysłowych 2014 - 2015 były finansowane z funduszu MINETUR
Projekty w ramach inwestycji przemysłowych 2014 - 2015 były finansowane z funduszu MINETUR
Następujące projekty zostały współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, w celu rozwoju badań naukowych, wspierania rozwoju technologicznego i pobudzenia innowacji.
"EMULSJE Z ŻYWICY EPOKSYDOWEJ DO WYSOCE SKUTECZNYCH POWŁOK WODNYCH"
"ROZWÓJ NOWEJ GAMY WYSOCE EFEKTYWNYCH FARB KATALITYCZNYCH"
CDTI
“DESARROLLO DE FORMULACIONES PARA BARNICES Y PINTURAS EXENTAS DE NANOPARTICULAS PELIGROSAS PARA LA SALUD”
OT1. PROMOVER EL DESARROLLO TECNOLÓGICO; INNOVACIÓN Y UNA INVESTIGACIÓN DE CALIDAD
“SUSTITUCIÓN DE GRUPOS TÉRMICOS DE CALEFACCIÓN”
P2. PROYECTOS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
CDTI
ESTE PROYECTO HA SIDO COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL, FEDER: “RESINA ALQUÍDICA URETANADA ACUOSA LIBRE DE ISOCIANATOS” CUYO OBJETIVO ERA DESARROLLAR UNA RESINA ALQUÍDICA URETANADA ACUOSA (RAUA) MEDIANTE UN MÉTODO REPRODUCIBLE, LIBRE O CON MUY BAJO CONTENIDO DE ISOCIANATOS ADEMÁS DE MANTENER O MEJORAR DETERMINADAS PROPIEDADES DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS (PINTURAS Y BARNICES) EN LOS QUE VAYAN INCLUIDAS ESTAS RESINAS.
CDTI
CDTI
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
NUEVOS RECUBRIMIENTOS CON APANTALLAMIENTO ELECTROMAGNÉTICO
PROYECTO FINANCIADO CON LAS DOTACIONES PREVISTAS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA RIOJA CON CARGO A LAS APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CORRESPONDIENTES EN EL PROGRAMA
OPERATIVO FEDER DE LA RIOJA (2014-2020)
CDTI
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
GRAPHENE CORE 3
SUPPORTED BY EUROPEAN COMMUNITY'S HORIZON 2020 FRAMEWORK PROGRAMME (H2020-ADHOC-2014-20) GRANT AGREEMENT N° 881603.

LIGNICOAT
SUPPORTED BY EUROPEAN COMMUNITY'S HORIZON 2020 FRAMEWORK PROGRAMME (H2020-BBI-JTI-2020) PROPOSAL N° 101023342.

Barpimo :: Lakiery i farby
Calcco