Lakiery i farby

Przemysł metalowy

Śledź nas: Facebook Linkedin Instagram

Przemysł
metalowy

Produkty przemysłowe Barpimo Industria są przeznaczone do wielu rodzaju zastosowań, takich jak: seryjne malowane części, malowanie wież elektrycznych, kontenerów, konstrukcji stalowych, zbiorników, regałów metalowych, amortyzatorów, samochodów itp.

Od samego początku, Barpimo wykazała wyraźne zaangażowanie na rzecz rynku przemysłowego, zarówno w dziedzinie produkcji metali jak i w zakresie środków antykorozyjnych. W tych branżach firma oferuje szeroki asortyment produktów, poczynając od gruntów i emalii, przez produkty epoksydowe i poliuretanowe, kończąc na farbach wodorozpuszczalnych najnowszej generacji.

W celu zapewnienia odpowiedniej odpowiedzi na ciągłe innowacje technologiczne, których oczekuje ten rynek, laboratoria I + D + I Barpimo opracowały nowoczesne produkty, które w pełni zasługują na zaufanie korzystających z nich codziennie klientów.

Nasze produkty przemysłowe spełniają normy ochrony środowiska i najwyższe wymogi jakości.

Nasze produkty posiadają certyfikaty zgodnie z normami dotyczącymi reakcji na ogień, spawalności, kontaktu z żywnością, braku zawartości ołowiu i chromianów, trwałości i odporności na starzenie, odbicia UV / VIS / NIR, pochłaniania promieniowania słonecznego, wytrzymałości dielektrycznej itd.

Barpimo dysponuje pełnym asortymentem farb z grupy WODOROZPUSZCZALNYCH dla sektora przemysłowego, która charakteryzuje się następującymi właściwościami:

 • Czystsza i bezpieczniejsza technologia, niezanieczyszczająca
 • Zmniejszenie procentu LZO w zakładach
 • Dostosowanie się do norm europejskich w zakresie emisji rozpuszczalników: SED-1999/13/CE
 • Dostosowanie się do hiszpańskiego dekretu królewskiego nr 117/20013 w sprawie ograniczenia szkodliwych emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników
 • Ulepszone i nowe metody przetwarzania odpadów
 • Zmniejszenie ryzyka pracy i zanieczyszczeń
 • Zmniejszenie ryzyka pożaru i składek ubezpieczeniowych: transport, magazyny i wykorzystanie w obiektach
 • Możliwość korzystania z istniejących urządzeń do malowania

NASZE SPECJALIZACJE

 • Alkidowe schnące na powietrzu
 • Alkidowe piecowe
 • Akrylowe
 • Fosforanowe
 • Epoksydowe
 • Poliuretanowe
 • Chlorokauczukowe
 • Martele
 • Aluminiowe i metalizowane
 • Lakiery przemysłowe
 • Farby samochodowe
 • Farby odporne na wysokie temperatury
 • Wodorozpuszczalne
 • Grunty
 • Wykończenia
 • Produkty pomocnicze
 • Rozpuszczalniki
Mapa strony internetowej
Kontakt

BIURA GŁÓWNE

C/ San Fernando, 116
26300 Nájera, La Rioja (Hiszpania)

T.: (+34) 941 410 000
F.: (+34) 941 410 111

informa@barpimo.com
 

SIECI SPOŁECZNE

Facebook Linkedin Instagram

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAJBLIŻSZĄ PLACÓWKĄ

T.: (+34) 941 410 000
delegacje-barpimo-hiszpaniaDelegacje Barpimo Hiszpania

SPRAWDŹ LOKALIZACJĘ NASZYCH DYSTRYBUTORÓW

BARPIMO W HISZPANII

BARPIMO NA ŚWIECIE

 • BARPIMO S.A.
  C/ SAN FERNANDO, 116
  CP: 26300 NÁJERA (LA RIOJA)

  T.: (+34) 941 410 000

  VENTAS@BARPIMO.COM

 • ROSJA

KONTAKT Z BIUREM OBSŁUGI KLIENTA

Barpimo S.A. zawsze koncentruje swoje wysiłki w celu osiągnięcia najwyższej jakości w zakresie produktów i obsługi klienta, stosując się do odpowiedzialności, jaka spoczywa na niej jako liderze.

GŁÓWNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA
T.: (+34) 941 410 000
sac@barpimo.com

WYŚLIJ NAM TWOJE
KOMENTARZE

UZNANE CERTYFIKATY GWARANCYJNE
UZNANE CERTYFIKATY GWARANCYJNE
Projekty w ramach inwestycji przemysłowych 2014 - 2015 były finansowane z funduszu MINETUR
Projekty w ramach inwestycji przemysłowych 2014 - 2015 były finansowane z funduszu MINETUR
Następujące projekty zostały współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, w celu rozwoju badań naukowych, wspierania rozwoju technologicznego i pobudzenia innowacji.
"EMULSJE Z ŻYWICY EPOKSYDOWEJ DO WYSOCE SKUTECZNYCH POWŁOK WODNYCH"
"ROZWÓJ NOWEJ GAMY WYSOCE EFEKTYWNYCH FARB KATALITYCZNYCH"
CDTI
“DESARROLLO DE FORMULACIONES PARA BARNICES Y PINTURAS EXENTAS DE NANOPARTICULAS PELIGROSAS PARA LA SALUD”
OT1. PROMOVER EL DESARROLLO TECNOLÓGICO; INNOVACIÓN Y UNA INVESTIGACIÓN DE CALIDAD
“SUSTITUCIÓN DE GRUPOS TÉRMICOS DE CALEFACCIÓN”
P2. PROYECTOS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
CDTI
ESTE PROYECTO HA SIDO COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL, FEDER: “RESINA ALQUÍDICA URETANADA ACUOSA LIBRE DE ISOCIANATOS” CUYO OBJETIVO ERA DESARROLLAR UNA RESINA ALQUÍDICA URETANADA ACUOSA (RAUA) MEDIANTE UN MÉTODO REPRODUCIBLE, LIBRE O CON MUY BAJO CONTENIDO DE ISOCIANATOS ADEMÁS DE MANTENER O MEJORAR DETERMINADAS PROPIEDADES DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS (PINTURAS Y BARNICES) EN LOS QUE VAYAN INCLUIDAS ESTAS RESINAS.
CDTI
CDTI
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
NUEVOS RECUBRIMIENTOS CON APANTALLAMIENTO ELECTROMAGNÉTICO
PROYECTO FINANCIADO CON LAS DOTACIONES PREVISTAS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA RIOJA CON CARGO A LAS APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CORRESPONDIENTES EN EL PROGRAMA
OPERATIVO FEDER DE LA RIOJA (2014-2020)
CDTI
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
GRAPHENE CORE 3
SUPPORTED BY EUROPEAN COMMUNITY'S HORIZON 2020 FRAMEWORK PROGRAMME (H2020-ADHOC-2014-20) GRANT AGREEMENT N° 881603.

LIGNICOAT
SUPPORTED BY EUROPEAN COMMUNITY'S HORIZON 2020 FRAMEWORK PROGRAMME (H2020-BBI-JTI-2020) PROPOSAL N° 101023342.

Barpimo :: Lakiery i farby
Calcco