Інтегрована система управління

Комунікація екологічної ефективності із зацікавленими сторонами

BARPIMO, S.A. має сертифіковану систему екологічного менеджменту відповідно до стандарту UNE-EN ISO 14001:2015, в якій враховується життєвий цикл послуг, які ми надаємо. Звідси випливає, що:

Входи і виходи враховуються у всіх екологічних процесах.

Періодично оцінюються екологічні аспекти і впливи, які відбуваються в нашій діяльності.

Існує система оновлення еколого-правових вимог і забезпечення їх дотримання.

Завдяки встановленому екологічному оперативному контролю забезпечується дотримання законодавства, а вплив та аспекти навколишнього середовища зберігаються в прийнятному порядку величини.

Якщо станеться будь-який тип екологічної аварії, будуть введені в дію аварійні протоколи, встановлені компанією.

Аудити плануються і виконуються для забезпечення відповідності системним вимогам.

BARPIMO, S.A. має в розпорядженні зацікавлених осіб, які їх запитують, інформацію про екологічні показники.

Щоб запросити його, ви повинні надіслати електронний лист на адресу ssierra@barpimo.com із зазначенням екологічних даних, які запитуються, і причини, чому вони запитуються. У найкоротші терміни BARPIMO, S.A. відповість на запити.

Cookie consent