Projekty

UZNANE CERTYFIKATY GWARANCYJNE

Przemysłowe projekty inwestycyjne 2014-2015 zostały sfinansowane ze środków MINETUR

Następujące projekty zostały współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w celu promowania badań, rozwoju technologicznego i innowacji.

"EMULSJE EPOKSYDOWE DO WYSOKOWYDAJNYCH POWŁOK WODNYCH" Cel: opracowanie nowej żywicy epoksydowej z wodą w wyniku stałej żywicy epoksydowej, która nadaje większą odporność na końcowe powłoki (farby przemysłowe, lakiery ...), dzięki czemu można je stosować w aplikacjach o wysokiej wydajności. Projekt został zrealizowany w zakładach BARPIMO w Nájera (La Rioja), z przydzielonym budżetem w wysokości 614 264 EURO i został zrealizowany w latach 2017 i 2018.

"OPRACOWANIE NOWEJ GAMY WYSOCE SKUTECZNYCH FARB KATALITYCZNYCH" Cel: opracowanie nowej gamy wysoce stabilnych i skutecznych farb katalitycznych, które pozwalają zmniejszyć poziom gazów zanieczyszczających poprzez włączenie nanododatków do ich składu i domieszkę nanocząsteczkami metalicznymi. Projekt został zrealizowany w zakładach BARPIMO w Nájera (La Rioja), z przydzielonym budżetem w wysokości 633 277 euro i został zrealizowany w latach 2017 i 2018.

"OPRACOWANIE FORMULACJI DO LAKIERÓW I FARB WOLNYCH OD NIEBEZPIECZNYCH DLA ZDROWIA NANOCZĄSTEK"
OT1. PROMOWANIE ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO; INNOWACJE I BADANIA JAKOŚCI 

"WYMIANA OGRZEWANYCH GRUP TERMICZNYCH"
P2. PROJEKTY DOTYCZĄCE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII I EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

NOWE POWŁOKI Z EKRANOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM

Projekt finansowany ze środków przewidzianych w programach budżetowych agencji rozwoju gospodarczego La Rioja z odpowiednich wniosków budżetowych w programie operacyjnym EFRR La Rioja (2014-2020)

RDZEŃ GRAFENOWY 3

Wspierane w ramach programu ramowego Wspólnoty Europejskiej "Horyzont 2020" (H2020-Adhoc-2014-20) Umowa o udzielenie dotacji nr 881603

LIGNICOAT

Wspierany przez program ramowy Wspólnoty Europejskiej "Horyzont 2020" (H2020-Bbi-Jti-2020) Wniosek nr 101023342.

Zgoda na pliki cookie